อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow. 1908-1970) เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการจิตวิทยาผู้ทำการคิดค้นทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น มาสโลว์เกิดเมื่อวันที่  1 เมษายน ค.ศ. 1908 บิดามารดาของมาสโลว์เป็นชาวรัสเซียที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศอเมริกา แม้พวกเขาจะเป็นคนเร่ร่อน พวกเขาก็ผลักดันให้ลูกสนใจในเรื่องวิชาการ เพราะเชื่อว่าการเรียนเท่านั้นที่จะเป็นทางนำลูกของพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ มาสโลว์เรียนที่ the City College of New York (CCNY) ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย แต่เรียนได้เพียง 3 เทอมเท่านั้น เขาได้ย้ายไปเรียนที่ Cornell แต่ก็ต้องกลับมาที่ CCNY อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเขาได้แต่งงานอยู่กินกับ เบอร์ทา กู้ดแมน (Bertha Goodman) ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของเขาเอง มาสโลว์มีลูกสาวสองคน หลังจากนั้นมาสโลว์และภรรยาได้ย้ายไปอยู่ที่ Wisconsin ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เขาสนใจ จะเข้าศึกษาต่อใน The University of Wisconsin วิชาที่เขาสนใจ คือ จิตวิทยา เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2473, ปริญญาโทในปี พ.ศ. 2474 และปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2477 เป็นที่น่าสังเกตว่า ปริญญาทุกใบล้วนได้มาจากสาขาจิตวิทยา หลังจากที่สำเร็จการศึกษา เขาจึงเดินทางกลับนิวยอร์ค เพื่อไปทำงานกับ E. L.Thorndike ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ช่วงนี้เขาเริ่มจะให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ที่วิทยาลัยบรูคลิน เขาได้เป็นอาจารย์ในแผนกวิชาจิตวิทยา 

มาสโลว์ (Dr. Abraham H. Maslow) ได้อธิบาย เรื่อง ความต้องการของมนุษย์  ว่าเป็นลำดับทั้งหมด 5 ขั้น (Five general system of needs) โดยเขียนเป็นรูปพีระมิด แห่งความต้องการไว้ แสดงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Basic needs) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ มาสโลว์เป็นคนแรกที่ได้เขียนขึ้น เรียกว่า “Maslow’s General theory of human mativation” กำหนดหลักการว่า บุคคลพยายามสนองความต้องการของตน เพื่อความอยู่รอด และความสำเร็จของชีวิต โดยความต้องการของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มาสโลว์มองว่ามนุษย์แต่ละคนทีศักยภาพพอสำหรับที่จะชี้นำตัวเอง มนุษย์ไม่อยู่นิ่งแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ ที่แวดล้อมและแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อนและความสามารถของตนเอง เขาได้อธิบายว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น และความต้องการของมนุษย์มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการพื้นฐานหรือต่ำสุดเสียก่อนจึงจะผ่านขึ้นไปยังความต้องการขั้นสูงตามลำดับแนวความคิดของมาสโลว์  ในปี 2494 มาสโลว์ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาที่ Brandeis เป็นเวลา 10 ปี ที่นี่เองที่เขาได้รู้จักกับเคริ์ท โกล์ดสไตน์ (Kurt Goldstein) ผู้ที่ทำให้เขาเริ่มสนใจเรื่องจิตวิทยา เกี่ยวกับการให้ความสำคัญ มากกว่าทฤษฎีที่จะสร้างขึ้นเอง เขาใช้เวลาปีสุดท้าย ในช่วงปลดเกษียณ ที่แคลิฟอเนีย กระทั่งวันที่ 8 มิถุนายน 2513 เขาก็สิ้นใจด้วยโรคหัวใจวาย ด้วยวัยเพียง 62 ปีเท่านั้น หลังจากที่ต้องทนทรมานมานานหลายปี