อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในวงการจิตวิทยาผู้ทำการคิดค้นทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น มาสโลว์เกิดเมื่อวันที่  1 เมษายน ค.ศ. 1908 โดยมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1908-1970 พ่อแม่ของมาสโลว์เป็นชาวรัสเซียที่อพยพเข้ามาอาศัยในสหรัฐอเมริกา แม้พวกเขาจะเข้ามาในฐานะคนเร่ร่อนแต่ก็สามารถผลักดันให้ลูกสนใจในด้านวิชาการ เนื่องจากมีความเชื่อว่าการเรียนเท่านั้นที่จะนำลูกของพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

มาสโลว์ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัย City College of New York (CCNY) ในปี ค.ศ. 1926 ซึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องกฏหมาย แต่เมื่อเขาเรียนได้เพียง 3 เทอมก็ได้ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Cornell ในปี ค.ศ. 1927 ต่อมาเขามีผลการเรียนที่ต่ำ และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย Cornell ที่สูงมาก หลังจากที่เขาได้แต่งงานอยู่กินกับเบอร์ทา กู้ดแมน (Bertha Goodman) ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของเขาเอง มาสโลว์มีลูกสาวสองคน หลังจากนั้นมาสโลว์และภรรยาได้ย้ายไปอยู่ที่ Wisconsin เขาจึงย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Wisconsin เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี ค.ศ. 1930, ปริญญาโทในปี ค.ศ. 1931 และปริญญาเอกในปี ค.ศ. 1934 เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าปริญญาทุกใบล้วนได้มาจากสาขาจิตวิทยา หลังจากที่สำเร็จการศึกษา เขาจึงเดินทางกลับนิวยอร์ค เพื่อไปทำงานกับ E. L.Thorndike ที่มหาวิทยาลัย Columbia ช่วงนี้เขาเริ่มจะให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ที่วิทยาลัย Brooklyn และเขาได้เป็นอาจารย์ในแผนกวิชาจิตวิทยา 

มาสโลว์ (Dr. Abraham H. Maslow) ได้อธิบาย เรื่อง ความต้องการของมนุษย์  ว่าเป็นลำดับทั้งหมด 5 ขั้น (Five general system of needs) โดยเขียนเป็นรูปพีระมิด แห่งความต้องการไว้ แสดงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Basic needs) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ มาสโลว์เป็นคนแรกที่ได้เขียนขึ้น เรียกว่า “Maslow’s General theory of human motivation” กำหนดหลักการว่า บุคคลพยายามสนองความต้องการของตน เพื่อความอยู่รอด และความสำเร็จของชีวิต โดยความต้องการของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มาสโลว์มองว่ามนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพมากพอที่จะชี้นำตัวเอง มนุษย์ไม่เคยอยู่นิ่ง และจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆ ตามแวดล้อม รวมไปถึงแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง เรียนรู้จุดด้อยและความสามารถของตนเอง โดยที่เขาได้อธิบายว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น และความต้องการของมนุษย์มีอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการขึั้นพื้นฐานเสียก่อนจึงจะผ่านขึ้นไปยังความต้องการขั้นสูงขึ้นไปได้ตามลำดับแนวความคิดของมาสโลว์  ในปี 2494 มาสโลว์ ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาที่ Brandeis เป็นเวลา 10 ปี ที่นี่เองที่เขาได้รู้จักกับเคริ์ท โกล์ดสไตน์ (Kurt Goldstein) ผู้ที่ทำให้เขาเริ่มสนใจเรื่องจิตวิทยา เกี่ยวกับการให้ความสำคัญ มากกว่าทฤษฎีที่จะสร้างขึ้นเอง เขาใช้เวลาปีสุดท้าย ในช่วงปลดเกษียณที่ Laughlin Institute ในรัฐแคลิฟอเนีย กระทั่งวันที่ 8 มิถุนายน 2513 เขาก็สิ้นใจด้วยโรคหัวใจวาย ด้วยวัยเพียง 62 ปีเท่านั้น หลังจากที่ต้องทนทรมานมานานหลายปี