จิตวิทยาไม่ใช่เป็นศาสตร์ที่มีเพียงจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเท่านั้นที่ศึกษาได้ แต่เป็นศาสตร์ที่คนเดินดินธรรมดาอย่างเรา ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถศึกษาได้เช่นกัน อันที่จริงแล้วจิตวิทยายังเป็นสิ่งพื้นฐานที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย เพราะมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมอง และชีวิตของคุณจากหน้ามือไปเป็นหลังมือกันเลยทีเดียว มาดูกันดีกว่าว่า 7 ข้อที่จิตวิทยาช่วยเปลี่ยนชีวิตได้นั้นมีอะไรกันบ้าง?

1. เข้าใจตัวเองมากขึ้น
การอ่านบทความทางจิตวิทยา หรือศึกษาทางด้านจิตวิทยานั้นจะทำให้เรามีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าแท้ที่จริงแล้วต้องการอะไร มีเป้าหมายอะไรในชีวิตอย่างไรกันแน่ ซึ่งบางคนไล่ตามสิ่งที่ผิดมาทั้งชีวิต คิดว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็ต่อเมื่อมีเงินมากมาย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ ทั้งที่พอได้มาแล้วก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี รู้สึกล้มเหลวในชีวิต การศึกษาจิตวิทยาและนำมาใคร่ครวญดู เราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตนั้นคืออะไร สิ่งที่ไหนที่ทำให้เรามีความสุข สิ่งไหนที่ทำให้เรามีความทุกข์ มีความเข้าอกเข้าใจต่อพฤติกรรมของตนเอง และนำไปสู่การยอมรับในตนเอง

ีสร้างความเข้าใจในตนเอง
สร้างความเข้าใจในตนเอง

2. เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
การศึกษาพฤติกรรมทางจิตวิทยาจะช่วยให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทำให้รู้ว่าทำไมมนุษย์เราถึงตอบสนองกับสิ่งเร้าต่างๆ ด้วยพฤติกรรมเช่นนั้น ทำไมคนเราถึงชอบนินทา ทำไมคนเราถึงชื่นชอบบุคคลบางแบบเป็นพิเศษ ทำไมแต่ละคนถึงมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน ทำไมกระแสของสังคมจึงเป็นอย่างนั้น จากที่เคยหงุดหงิดว่าทำไมมนุษย์ถึงได้งี่เง่านัก เมื่อศึกษาจิตวิทยาเราก็จะเข้าใจเหตุผลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าทำไมภรรยาไม่ยอมเลิกกับสามีทั้งที่โดนซ้อม ทำไมถึงมีคนยอมขายบ้านทั้งหลังไปเพื่อทำบุญ เป็นต้น พอเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราก็จะอยู่กับผู้อื่นได้อย่างเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินชีวิตอีกด้วย

3. ชนะอคติ
จิตวิทยาทางสังคมจะช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอคติ และปมส่วนตัวของแต่ละคน ว่าใครที่พูดด้วยอคติโดยไม่มีเหตุผลมารองรับที่เป็นตรรกะเพียงพอ สิ่งไหนเป็นการพูดด้วยหลักเหตุและผล และสิ่งไหนที่เป็นการพูดด้วยอารมณ์ การที่เข้าใจความอคติของสังคมจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้กว้างมากขึ้น มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และมองเหตุการณ์ ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมั่นคง ยุติธรรม และไม่เอนเอียง

ใส่หน้ากาก
คนเรามีหลายอารมณ์ในคนๆ เดียวกัน

4. เข้าใจเรื่องแรงจูงใจและการตั้งเป้าหมาย
เมื่อศึกษาจิตวิทยาเราจะเข้าใจเรื่องของแรงจูงใจทั้งของตัวเอง และของผู้อื่นว่าอะไรที่เป็นสิ่งกระตุ้น หรือเป็นสิ่งเร้าให้เราทำพฤติกรรมต่างๆ บางครั้งอาจจะทำในสิ่งที่ฝืนใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การรู้เรื่องเหล่านี้ทำให้เราเป็นเจ้านายตัวเอง และผู้อื่นได้ดีขึ้น ทำให้รู้จักที่จะจูงใจลูกน้องได้ ทั้งยังทำให้เรารู้วิธีที่จะจูงใจตัวเองไปยังเป้าหมาย เพื่อให้เราบรรลุสิ่งที่คาดหวังไว้ ประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย

5. พัฒนาเรื่องการสื่อสาร
การศึกษาจิตวิทยาจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร อารมณ์ และความต้องการของมนุษย์ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้เรามีความช่างสังเกตมากขึ้น เห็นสิ่งที่ซ่อนไว้หลังท่าทีของแต่ละคน เข้าใจว่าคนที่กำลังพูดด้วยนั้น แท้จริงแล้วรู้สึกอย่างไร อีกทั้งยังรู้วิธีการที่จะรับมือกับอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ลดการผิดพลาดทางการสื่อสารได้ อีกทั้งยังทำให้รู้ว่าสิ่งที่ควรพูด ควรทำ คืออะไร ยกตัวอย่างเช่นแฟนบอกไม่โกรธ แต่จริงๆ แล้วโกรธ หากเราไม่ง้อ เขาก็จะคิดได้ว่าเราไม่แคร์ การศึกษาจิตวิทยาจะช่วยบอกคุณได้ว่า เวลาไหนที่ควรอ่อน เวลาไหนที่ควรแข็ง ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณที่สุด

การสื่อสาร
คนเราต้องการความสามารถในการสื่อสารของผู้อื่น เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

6. เป็นพ่อแม่ที่ ‘ดี’ ขึ้น
พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ คนอาจมองข้ามไปว่าการจะเลี้ยงเด็กสักคนให้เติบโตขึ้นมาอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพใจและกายที่แข็งแรง จำเป็นจะต้องเรียนรู้ ศึกษา จิตวิทยาการพัฒนาการ หรือจิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมลูกด้วย เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่กำลังก่อร่างสร้างอุปนิสัย อัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ถ้าพ่อแม่รู้ว่าเด็กวัยไหนต้องการอะไรมากที่สุด และให้สิ่งที่เขาต้องการ เด็กก็จะเติบโตมาอย่างเข้มแข็ง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง

7. เป็นคนที่ ‘ดี’ ขึ้น
การศึกษาเรื่องจิตวิทยาจะช่วยให้มนุษย์เราเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมขึ้น มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้น รู้จักการเอาชนะอคติต่างๆ รู้จักที่จะชนะใจคน รู้ว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดอะไร ปฏิบัติของบุคคลอื่นได้อย่างไร เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่รีบด่วนตัดสินใจ ที่สำคัญมีความสุขกับการใช่ชีวิตมากขึ้นนั่นเอง

เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่าการศึกษาจิตวิทยานั้นมีข้อดีอยู่มากมาย คุณจะได้รับประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณเอง และบุคคลรอบข้าง เมื่อคุณได้เรียนรู้ศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้คุณสามารถใช้ชึวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น มีความเข้าอกเข้าใจบุคคลรอบข้าง อีกทั้งยังสามารถเข้าใจตนเองส่งผลทำให้คุณประสบความสำเร็จ หรือสามารถไปยังเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอน