กระแสการพาเด็กทารกไปเรียนว่ายน้ำนั้นเป็นเรื่องมาแรงที่สุดในยุคนี้ก็ว่าได้จนหลายคนคิดไปเองว่าเป็นแฟชั่นเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้ว เราพาลูกไปเรียนว่ายน้ำเพื่ออะไร?
และเพื่อใคร?
คำตอบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว

เราทุกคนต่างทราบดีว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด  ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น  แต่สำหรับเด็กก็เช่นกัน  ว่ายน้ำเป็นหนึ่งในกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดที่จะช่วยให้ลูกของเรามีทักษะการเอาชีวิตรอด หรือที่เรียกว่า Survival Skill ในต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกานั้น การเริ่มเรียนว่ายน้ำของทารก แทบจะเป็นสิ่งจำเป็นของทุกครอบครัว  และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษแล้ว

“เพราะการจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของการเสียชีวิต รองจากอุบัติเหตุทางรถยนต์”

หลังเกิดการจมน้ำในอีกหลายกรณียังทิ้งความเสียหายทางสมองไว้อีกด้วย  สำหรับประเทศไทยนั้นกลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

แน่นอนที่สุด คำตอบคือ เราพาลูกไปเรียนว่ายน้ำเพื่อเป็นทักษะการเอาชีวิตรอดแก่ตัวลูกเอง  เป็นของขวัญที่เราสามารถให้ติดตัวกับลูกเช่นเดียวการพาลูกไปเรียนหนังสือเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา  แต่สิ่งที่ได้มานั้นกลับทวีค่ามากมาย เพราะการว่ายน้ำยังเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย  การประสานกันของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนขา พัฒนาการด้านอารมณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และสร้าง Self Esteem ขึ้นในตัวเด็กว่า เขาก็สามารถทำได้  “I am a Hero” ผ่านการเรียนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างสนุกสนานไปตามวัยของเด็กๆ

เรียนว่ายน้ำ
การให้ลูกเริ่มเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆ จะทำให้เด็กมีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อตกน้ำได้

ถึงเวลาแล้วที่จะสร้าง “จุดเปลี่ยน” ทัศนคติของพ่อแม่ให้เปิดรับการว่ายน้ำของทารกและเด็กเล็กมากขึ้น ว่าไม่เป็นอันตราย เพียงแต่ต้องอยู่ในการฝึกสอนจากโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยมีครูที่มีความชำนาญและมีความรู้และประกาศนียบัตรเฉพาะทางด้านการสอนทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ และควรเป็นสระน้ำอุ่น โดยอุณหภูมิที่เหมาะกับการว่ายน้ำของทารกมากที่สุดคือ 30-33 0C  รวมทั้งมีมาตรฐานการดูแลรักษาคุณภาพน้ำที่ดีเยี่ยมเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของสระน้ำและบริเวณโดยรอบ