คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจกังวลว่าจะเลี้ยงแบบไหนดีถึงจะทำให้ลูกเติบโตมามีชีวิตที่ดี มีความสุข และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข เชื่อว่าพ่อแม่หลายท่านในสังคมไทยมักจะมีความฝังใจจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองว่า “กว่าจะประสบความสำเร็จจนร่ำรวยถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบาก” ต้องเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด “จึงไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนกับตัวเอง”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดและเติบโตในภูมิภาคเอเชีย แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ และพบเห็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จจะเกิดจากบุคคลที่มาจากฐานะยากจนอยู่มากมาย เนื่องจากเด็กเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมจากความยากลำบาก ทำให้สามารถอดทอดต่อความยากลำบากได้เยอะกว่าคนอื่นๆ และสามารถอยู่ในที่ยากลำบากได้ ดังนั้นแม้จะ “รวย” แค่ไหนก็ต้อง เลี้ยงลูก แบบ “จน” ให้ได้

อ่านนิทาน Happy child
คุณแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

คำว่าเลี้ยงลูกแบบ “จน” นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเลี้ยงลูกแบบให้อดอยาก หรือไม่ได้อะไรที่ต้องการเลยนะครับ แต่คุณควรฝึกให้ลูกน้อยมีวินัยที่ดี สามารถหัดทำอะไรได้ด้วยตัวเอง มีความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆ และสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานนำพาให้ลูกน้อยของคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันสำหรับประสบความสำเร็จในสังคมต่อไป

ครอบครัวอบอุ่น
พ่อแม่รัก และดูแลลูกน้อย

วันนี้ผมก็จะมาเล่าพฤติกรรมของการเลี้ยงลูกแบบคนรวยให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ลูกอยากได้กระเป๋าที่ราคาแพง ถ้าเราตามใจโดยตลอด แต่อยู่มาวันหนึ่งเราเลือกแบบธรรมดาทั่วไปที่ใช้งานได้ดี แต่ไม่สวยมากนัก พฤติกรรมของเด็กก็จะเกิดความโมโหร้าย และไม่พอใจขึ้นมาทันทีทันใด เด็กจะขัดขืนจนในบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดไปว่าพ่อแม่ไม่รักอีกแล้ว การที่พ่อแม่รักลูกมากเกินไปก็จะทำทุกอย่างให้ลูก เช่น จัดเตียง หาอาหาร ทำอาหาร  ทำการบ้านให้ลูก ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะทนกับความลำบากไม่ไหวส่งผลให้เด็กคนนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

ปัจจุบันในสังคมของเราค่อนข้างลำบากมากขึ้น ต้องมีการต่อสู้ และแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้น เมื่อพ่อแม่เชื่อว่าเด็กไม่สามารถทำอะไรได้เอง ทำให้เด็กถูกเลี้ยงดูภายใต้การดูแลปกป้องมากไปของพ่อแม่ เมื่อโตแล้วจะไม่มีสามารถยืนอยู่บนลำแข้งตัวเอง เมื่อเจอปัญหาระหว่างทางก็จะไม่สามารถดูแลตนเองได้ ตอนนี้ถึงเวลาที่พ่อแม่ต้องทบทวนกันใหม่ว่าควรจะเลี้ยงลูกให้สามารถต่อสู้ในสังคมปัจจุบันได้ สอนให้ลูกไปเผชิญกับโลกภายนอกเอง ไปเผชิญปัญหาและมรสุมทุกรูปแบบ  แล้วชีวิตจะไม่เจอทางตัน แม่คุณจะรวยแค่ไหน ก็ต้องเลี้ยงลูกแบบจน ด้วยวิธีนี้จะสอนลูกของท่านสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง และรู้จักสำนึกและตอบแทนบุญคุณคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับ