เราคงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างก็ต้องการให้ลูกน้อยของเราเป็นเด็กที่ฉลาด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเก่งทั้งวิชาการและเก่งทางด้านกีฬา แต่เราจะทำอย่างไรหละถึงจะทำให้ลูกของเราเป็นเด็กที่ฉลาดได้ ความฉลาดของเด็กก็มีผลมาจากกรรมพันธุ์ของพ่อแม่ และสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมลูกน้อยของคุณตั้งแต่เกิดจนเป็นผู้ใหญ่ เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคมที่เด็กคนนั้นอยู่ เรามาดูกันเลยว่าเด็กที่ฉลาดนั้นเป็นอย่างไร

ลูกฉลาด ต้องเป็นแบบไหน?

มีงานวิจัยออกมาชัดเจนแล้วว่า เซลล์ประสาท หรือ เซลล์สมอง ของคนที่ฉลาดจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้านเซลล์ประสาทจะมีการเชื่อมต่อกันเป็นวงจรมากๆ และเมื่อเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อกันเป็นวงจรมากๆ ได้นั้นเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่

1. เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี หากเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ซึ่งหมายความรวมถึง การได้รับอาหารที่ดีครบถ้วน และได้รับความรักความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอจากพ่อแม่

2. การได้รับประสบการณ์การเลี้ยงดูอย่างดี นั้นก็คือลูกของคุณได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างดี ถูกทางและเหมาะสมสำหรับเด็กวัยนั้นๆ

ยีนส์ของเด็ก

กระตุ้นอย่างไรให้ลูกของคุณเป็นเด็กฉลาด

ให้กำลังใจ ให้รางวัลลูก เมื่อลูกสามารถทำพฤติกรรมต่างๆ ได้ดี เช่น ตบมือ แสดงความสนใจ โดนไม่จำเป็นต้องให้สิ่งของเป็นวัตถุ ในบางคครั้งอาจจะให้เป็นความรักทางสีหน้าท่าทาง แสดงการยอมรับ เช่น กอด หอม ลูบหัว ลูบหลัง แสดงความพอใจด้วยคำพูด เช่น พ่อดีใจมากเลย ลูกแม่ทำได้แล้ว แต่ในตรงกันข้าม ถ้าเด็กทำอะไรแล้วถูกลงโทษ สมองส่วนที่เกี่ยวกับความเครียด ความโกรธแค้นจะถูกสร้างขึ้นด้วย เป็นผลทำให้เด็กอารมณ์หุนหันพลันแล่น โกรธง่าย ฉุนเฉียว มีพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร โครงสร้างของสมองก็เปลี่ยนเป็นความทรงจำที่ส่งผลให้เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเกเร

จินตนาการเด็ก

คำว่า “อย่า” หรือ “ไม่” จะทำให้เด็กมีพัฒนาการช้าลง?

ถ้าอธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับสมอง ซินแนปส์ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาแล้ว ไม่ถูกลงโทษ ไม่ถูกห้าม ก็จะเติบโตไปเรื่อยๆ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ค้นหาได้ด้วยตัวเอง มีแรงจูงใจ แล้วถ้าทุกครั้งที่เด็กทำพฤติกรรมก็ยังได้รับรางวัล วงจรประสาทนั้นก็เดินหน้าไปเรื่อยๆ พัฒนาการสมองก็เดินหน้าไป หากทำอะไรแล้วถูกห้าม อย่างเช่นคำว่า “ไม่นะ” “อย่านะ” ตั้งแต่เล็กๆ เพราะพ่อแม่กลัวเป็นอันตราย และบอกให้เด็กอยู่เฉยๆ สมองก็ไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ผลก็คือเด็กจะเติบโตมาด้วยทัศนคติที่ว่าอยู่เฉยๆ ไม่ถูกลงโทษดีกว่า เพราะถ้าหากทำอะไรไปอาจจะถูกทำโทษได้ เดี๋ยวจะไม่ดีกับตัวเอง เด็กจะเติบโตมาด้วยบุคลิกแบบ ไม่ชอบทำอะไร ถ้าไม่สุขสันต์ เขาก็จะไม่มีแรงจูงใจ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้หรือมีความเฉลียวฉลาดได้