การที่จะสั่งสอนลูกน้อยของคุณให้เป็นคนดีนั้นไม่ง่ายเลยใช่มั้ยครับ ซึ่งผมเชื่อว่าพ่อแม่แต่ละคนก็มีวิธีการสอนลูกที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะบรรทัดฐาน วัฒนธรรม และบรรทัดฐานของสังคมพ่อแม่แต่ละคน ผมเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาที่ดี และอยากสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี แต่เดี่ยวก่อน!! การดุด่า ห้าม หรือการตีลูกเพื่ออบรมสั่งสอนก็อาจจะส่งผลเสียต่อเด็กได้อย่างมหันต์ หากใช้การลงโทษอย่างผิดวิธี

พ่อแม่ดุลูก
การดุด่าลูก แม้บางครั้งจะดูเหมือนพวกเขาฟัง แต่ในใจของลูกจะไม่รับฟังแต่ประการใด

การดุ ด่า หรือการตีลูกจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย หรือนอาการปกติต่างๆ เช่น ความผิดปกติเรื่องการทานอาหาร ปวดท้อง อีกทั้งยังขัดขวางพัฒนาการของเด็กส่งผลให้พัฒนาการและสมองช้ากว่าเด็กทั่วไป แต่อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับตัวทั้งในด้านการเรียน ด้านสังคม มนุษย์สัมพันธ์ และทางจิตใจในอนาคตต่อไป แต่มากไม่กว่านั้นยังมีปัญหาทางด้านจิตใจ เด็กอาจรู้สึกเศร้าใจ เสียความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง สิ้นหวัง จนอาจมีอาการเศร้าซึมอย่างรุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาการเข้าสังคม และอาจจะมีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้

นอกไปจากนี้เมื่อเด็กได้ซึมซับเด็กมีแนวโน้มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น และหลานของคุณในอนาคต เพราะคิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะมีอาการก้าวร้าว ชอบรังแกเพื่อน มีพฤติกรรมทารุณทางเพศ ทารุณกรรมเด็ก ทำร้ายคู่ครอง และอาจจะสืบทอดพฤติกรรมการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง เมื่อเด็กต่อต้านสังคมมักจะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น นิยมชมชอบการกระทำที่ผิดกฏหมาย เสพติดการใช้สารเสพติดต่างๆ ไปจนถึงการเข้าร่วม หรือกลายเป็นผู้ก่ออาชญากรรม เป็นต้น

ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคมย่อมหวังดีกับลูก แต่ก่อนที่พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การระงับสติ อารมณ์และใช้เหตุผลให้มาก อีกทั้งพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกอยู่เสมอ เนื่องจากเด็กจะลอกเลียนแบบ และซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่อย่างรวดเร็ว หากเมื่อลูกได้ทำในสิ่งที่ดี พ่อแม่ก็ต้องชื่นชม และให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกของคุณจะได้มีกำลังใจในการทำดีต่อไปครับ