การที่คุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกให้มีความมั่นใจในตนเองเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยใช่มั้ยค่ะ การที่จะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกจะเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นใจนั้นมาจากภายใน และความเชื่อมั่นของพ่อแม่ในตัวลูกจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเคารพและความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต่างก็อยากให้ลูกตัวเองมีความสุข แต่ในหลายๆ ครั้งการดูแลของพ่อแม่นั้นอาจจะทำให้ลูกเสียคนได้ ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “พ่อแม่รักแกฉัน” เนื่องจากการดูแลลูกด้วยความรักมากจนเกินไปจนทำให้เกิดการสั่งสอนลูกอย่างผิดๆ หรือคุณพ่อคุณแม่บางคนมีความคาดหวังในตัวลูกมากเกิินไป  ก่อให้เกิดการตำหนิลูกบ่อยขึ้น หรือใช้อารมณ์กับลูกๆ ของคุณ  ทำให้ลูกไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง การจะสร้างความเชื่อมั่นและเคารพในตนเองสูงให้แก่ลูกนั้น ก่อนอื่นลูกของคุณจำเป็นต้องมีความเคารพในตนเองก่อน ดังที่จะเห็นได้ว่าความมั่นใจเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของลูกในอนาคต คำถามที่สำคัญคือ “คุณจะเลี้ยงลูกให้มีความมั่นใจได้อย่างไร?”

เชื่อมั่น
สอนให้ลูกมีความสุข

โดยทั่วไปแล้ว ความเชื่อของคนเรานั้นก็คือสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นความจริง อันรวมไปถึงการคิดไปเอง สรุปเอง และการคาดเดาเอง กุญแจสำคัญของความเชื่อคือเป็นสิ่งที่เติมเต็มในตัวเอง ดังที่จะเห็นได้ในหลายๆ เหตุการณ์ในอดีตว่าความเชื่อย่อมก่อให้เกิดความคาดหวัง โดยพื้นฐานความเชื่อของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และรับประสบการณ์ในโลกที่เป็นอยู่ นายเฮนรี่ ฟอร์ด ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ เคยกล่าวไว้ในทำนองที่ว่า “ทำได้หรือทำไม่ได้ เริ่มต้นจากความเชื่อของคุณ” เมื่อเด็กเชื่อว่าเขาสามารถทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ เขามีแนวโน้มที่จะทำมันสำเร็จ และถ้าเขาล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น เขาจะพยายามทำหลายครั้งจนกว่าเขาจะทำมันสำเร็จ แต่ถ้าเด็กเชื่อว่าเขาทำไม่ได้ เขามีแนวโน้มที่จะไม่ลองทำมันด้วยซ้ำ และถ้าเขาลงมือทำและล้มเหลว เขาจะคิดว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งยืนยันความคิดของเขาว่าเขาทำไม่ได้

เด็กมีความสุข
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้อย

คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกมีความมั่นใจในตนเองควรเริ่มที่สอนให้ลูกของคุณยอมรับในตนเองเสียก่อน โดยการที่ให้ลูกของคุณสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง และหากเมื่อใดที่ลูกของคุณสามารถทำได้สำเร็จคุณต้องชมพวกเขาอย่างจริงใต เพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยมีคุณพ่อคุณแม่หรือบุุคคลรอบตัวเขายอมรับในสิ่งที่พวกเขากระทำ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเด็กมีท่าทางดื้อต่อคุณ หรือกระทำในสิ่งที่สังคมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรจะคอยสอนพวกเขาอย่างใจเย็นและชี้แจงเหตุผลให้เด็กๆ ไม่ใช่อารมณ์ทำให้เด็กเกิดอาการกลัว เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกถึงการไม่ยอมรับ และเกิดอาการต่อต้านในที่สุด