เชื่อว่าอนาคตที่ดีของลูกเป็นสิ่งที่พ่อเป็นแม่ทุกคนคาดหวัง พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะ และความสามารถ จึงมีพ่อแม่หลายคนได้ส่งไปเรียนดนตรี เรียนพิเศษเพื่อพัฒนาสมอง แต่ก็อย่าลืมสอนความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นบุคคลที่มีค่า และมีความสุขกับการใช้ชีวิต ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมากมายทำให้เกิดการแข่งขัน แก่งแย่งชิงดี เพื่อการเป็นที่หนึ่ง
อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักก็คือหน้าที่ที่สำคัญนอกจากการเลี้ยงดูลูกก็คือการสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใสมั่นคงให้แก่ลูกน้อย เพื่อให้ลูกของคุณประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืน วันนี้ทางเราขอเสนอแนะ 9 สิ่งที่คุณควรนำไปสอนลูกเพื่อให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์ในสังคม และมีชีวิตที่มีความสุข จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ

1.สอนลูกว่าอย่าหยุดเรียนรู้

ในยุคที่องค์ความรู้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในยุคต่อไปจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ คุณพ่อคุณแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนให้ลูกได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกให้ลูกรักการอ่าน เพราะยิ่งอ่านมาก เรียนรู้มาก ยิ่งทำให้ลูกของคุณเปิดใจที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต ทำให้เขาฉลาดขึ้นและปราดเปรื่องยิ่งขึ้น

เรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะทำให้ลูกสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้

2.สอนลูกให้เล่นกับคนอื่นดีๆ

เด็กๆ ย่อมมีสังคมเป็นของตัวเอง ลูกของคุณมักจะหาเพื่อนเล่นไม่ว่าจะข้างบ้าน หรือใครก็ตาม พ่อแม่จึงควรแนะนำวิธีการเล่นกับเพื่อนๆ ทั้งหลาย รวมถึงการแสดงน้ำใจ ส่งผลให้การทำงานร่วมกับคนอื่นในอนาคตได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนให้เขาหัดรู้จักใจเย็น รับฟังคนอื่น และเล่นกับคนอื่นอย่างมีน้ำจิตน้ำใจ จะทำให้เขาเติบใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดี และที่ขาดไม่ได้ก็คือ คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยดูเพื่อนที่ลูกของคุณคบให้เป็นคนดีด้วย

เล่นกับเพื่อน
การเล่นกับเพื่อนเป็นการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม

3.สอนให้ลูกแก้ปัญหาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน

การไม่เข้าใจกันนั้นเป็นเรื่องที่พบเจอกันได้ในชีวิตประจำวัน แต่การจะรับมือกับปัญหาการไม่เข้าใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กคนหนึ่ง พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม ให้มองที่ตัวปัญหาเป็นหลัก อย่ามองที่คน และปัญหาจะง่ายมากยิ่งขึ้น

ดูแลน้อง
สอนให้รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

4.สอนให้ลูกกล้าแสดงความคิดเห็น

สอนให้ลูกรู้จักพูดและกล้าที่จะแสดงออก เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าสังคมได้นั้นต้องมีความกล้าคิด และกล้าแสดงออก เมื่อพ่อแม่ไม่สามารถอยู่กับเขาเพื่อดูแลหรือปกป้องตลอดเวลา เขาควรจะรู้ว่าเวลาใดที่ควรพูด และ สื่อสารกับคนอื่นอย่างไร

กล้าแสดงออก
ความกล้าแสดงออกจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ และเอาตัวรอดในสังคมได้มากยิ่งขึ้น

5.สอนให้รู้จักช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข

การช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีและน่ารัก ดังนั้นควรสร้างจิตสำนึกให้ลูกจะทำให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และใจเย็น โดยการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นต้องไม่หวังผลตอบแทน ลูกของคุณจะเป็นคนที่เพื่อนรัก และมีความสุขในสังคมของเรา

6.สอนให้ลูกรู้จักขอโทษเมื่อผิด และ ให้อภัยเมื่อคนอื่นผิด

เมื่อทำผิดแล้วรู้จักขอโทษจะทำให้คนรอบกายรู้สึกดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วย สำหรับการขอโทษและให้อภัยนั้นเป็นหนึ่งในความกล้าหาญที่เป็นเรื่องที่ดีที่เด็กควรฝึกตั้งแต่ยังเป็นเล็กๆ จะทำให้เขาสามารถขอโทษและให้อภัยผู้อื่นได้อย่างไม่เคอะเขิน ทำให้รู้สึกเป็นมิตรต่อคนทั่วไป

สวัสดี
การรู้จักขอบคุณ และขอโทษ ทำให้เด็กน่ารัก และเป็นที่รักของทุกคน

7.มองโลกในแง่ดี และเลือกมองแต่ด้านที่สวยงาม

ชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งเต็มไปด้วยเรื่องราววุ่นวายในชีวิตมากมาย บ้างดีบ้างร้าย แต่ถ้าเรามองแต่ด้านแย่ๆ ของชีวิต แน่นอนว่ามันก็จะแย่ลง และเลวร้ายขึ้นไปอีก แต่ถ้าหากมองด้วยด้านบวก จิตใจของลูกก็จะเบิกบาน ไม่คิดมาก และเป็นเด็กที่ไม่เครียด และสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.สอนให้รู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง

เด็กควรเรียนรู้ว่า โลกใบนี้นั้นไม่ได้มีแค่สังคมมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ต้นไม้ พืช สัตว์ เป๋ยจ่ย การดูแลรักษาและห่วงใยสิ่งต่างๆ รอบตัว จะทำให้เขาเป็นคนใจเย็นและมีส่วนในการช่วยดูแลโลก และจิตใจดี

เด็กเลี้ยงสัตว์
เด็กที่รักสัตว์มักจะมีจิตใจที่อ่อนโยน

9.สอนให้ลูกรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ความรักเป็นความบริสุทธิ์ที่หาใดเปรียบ มนุษย์ทุกคนต้องการความรัก และความเอาใจใส่ สอนเขาให้รักคนอื่นไม่ใช่เพราะสิ่งที่คนอื่นทำ แต่รักเพราะสิ่งที่คนอื่นเป็น เมื่อเด็กได้รู้จักความรักแล้ว จะส่งผลให้เด็กเป็นผู้ที่ที่มีความเสียสละ

ความรัก
การสอนให้รักคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว จะทำให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วันนี้เราขอเสนอความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก

1. มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว เห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุข มีการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูระหว่างกันในครอบครัวในโอกาสที่เหมาะสม ช่วยทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

2. มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้  สามารถแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้ จัดกลุ่มความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ นำมาจำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นความรู้ใหม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถทำงานด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สำเร็จ ยอมรับฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วยกิริยาวาจาสุภาพ สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

4. รู้จักป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ไม่ก่อเหตุที่นำไปสู่การทะเลาะวิวาทและความรุนแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีมุมมองเชิงบวก มีการควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้

คำสอนที่พ่อแม่สอนลูกทุกอย่างนี้ จะทำให้ลูกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและมีความสุข เราไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดชีวิตของเขา แต่คำสอนที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่าในทุกๆวินาที จะทำให้ลูกซึมซับถึงความรักและความอบอุ่นเอาไว้เพื่อจะช่วยให้ลูกมีกำลังใจที่จะสู้และดำเนินชีวิตของเขาต่อไปในอนาคตได้อย่างดีแน่นอน