พ่อแม่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการช่วยต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยของท่าน หากเมื่อใดที่พ่อแม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อหน้าลูกแล้วก็จะส่งผลต่อลูกของท่านได้อย่างไม่น่าเชื่อกันเลยทีเดียว แม้ว่าทันจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นพ่อแม่ควรจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีที่จะส่งผลต่อลูกน้องนั้นเป็นอย่างไร นอกจากพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของลูกของคุณแล้ว บางครั้งลูกน้อยของคุณอาจจะเข้าใจผิดไปตลอดชีวิตเลยว่าพ่อแม่ไม่รักเขา ตามมาดูกันเลยคะว่าพ่อแม่ทั้ง 6 แบบที่ลูกไม่รักมีพฤติกรรมอย่างไรกันบ้าง

Crying Baby
เด็กมักจะร้องไห้ เมื่อโกรธ หรือไม่เข้าใจพ่อแม่

1. ชอบโกหกลูก

การหลอกลูกน้อยเพื่อให้กลัวและยอมทำตามอย่างเช่น ถ้าไม่นอนหลับเดี่ยวผีจะมาหลอก ตำรวจจะมาจับเด็กดื้อ หรือหมอจะจับไปฉีดยา ฯลฯ หากหลอกลูกด้วยคำพูดเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะสร้างความหวาดกลัวขึ้นให้กับลูกของคุณ และส่งผลให้ลูกมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งรอบตัวได้ หรือแม้แต่การใช้ “คำสัญญา” หลอกว่าถ้าทำแบบนี้พ่อแม่สัญญาว่าจะพาไปเที่ยว จะซื้อของให้ ฯลฯ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามที่รับปากเอาไว้ ซึ่งก็จะทำให้ลูกรู้สึกผิดหวัง และไม่มีความศรัทธากับสิ่งต่างๆ ในชีวิต ดังนั้นการพยายามให้ลูกปฏิบัติในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการก็ไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องโกหกเสมอไป แต่สร้างทางเลือกสำหรับลูกทางใดทางหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผล เพราะการโกหกอาจจะทำให้ลูกเลียนแบบและสะท้อนพฤติกรรมขี้โกหกกลับตามตัวอย่างที่เขาได้รับ

โกหก
ปกติคนไม่เชื่อใจกัน เพราะเคยถูกโกหก

2. ไม่มีวินัย

การแสดงออกบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่รู้ตัวเนื่องจากความเคยชิน แต่ลูกมักจะดูเราเป็นตัวอย่างและทำตาม โดยคิดว่าทำสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาชไม่เป็นไร เช่น การแซงคิว การพูดเสียงดัง หรือไม่รักษาความสะอาด พฤติกรรมแบบนี้พ่อแม่จะส่งต่อให้ลูกติดนิสัยไม่ดีเหล่านั้นไป ก่อให้เกิดผลเสียในการเข้าสังคมของลูกน้อย ดังนั้นก่อนที่พ่อแม่จะคอยสอนว่าต้องมีวินัย ตัวพ่อแม่เองก็ต้องปรับนิสัยให้มีวินัยเสียก่อน เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกรักได้เรียนรู้ เพื่อทำให้ลูกของท่านสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข

3. อยู่เหนือกฏกติกา

พ่อแม่มักจะสร้างกฏกติกาประจำบ้านให้ลูกองตนปฏิบัติและทำตาม แต่บางครั้งพ่อแม่อาจเผลอลืมและทำผิดกฏที่ตนเองเคยตั้งไว้ เช่น บอกให้ลูกเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และของใช้ในบ้านพ่อแม่กลับวางระเกะระกะ พ่อแม่สอนลูกให้รู้จักประหยัด แต่พ่อแม่กลับนำเงินไปใช้จ่ายสุรุยสุร่าย เมื่อพ่อแม่มีพฤติกรรมเช่นนี้สิ่งที่ตามมาคือ ลูกจะลองฝ่าฝืนกฎของบ้านบ้าง ไม่ใช่เพราะลูกของคุณที่ดื้อแต่เป็นเพราะคุณที่ละเมิดกฏกติกาของบ้านให้ลูกดูนั่นเอง ดังนั้นพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น หรือพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในกฏกติกาที่ได้ตั้งไว้ภายในบ้าน เพื่อลูกจะได้เห็นแบบอย่างที่ถูกต้องจากพ่อแม่ทุกวัน

playing with electric stove
ลูกแอบเล่นเครื่องเสียง

4. ปากร้าย ไม่ขอโทษ

การกระทำทุกสิ่งที่พ่อแม่แสดงออกให้ลูกเห็นล้วนส่งผลต่อพัฒนาการของลูกช ถ้าคุณรักลูกอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี มีอารมณ์แจ่มใสในอนาคต ควรเป็นนิสัยของคุณเป็นคนที่คิดดี พูดดี และใจเย็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก หากพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบใช้วาจาไม่สุภาพ หรือพูดจาเสียดสี ดูถูก ทั้งต่อตัวลูกหรือคนรอบข้าง เด็กก็จะซึมซับกับคำพูดเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนก้าวร้าวได้ สอนให้ลูกใช้ถ้อยคำที่สุภาพ สอนลูกให้รู้จักกล่าวคำว่าขอโทษ นอกจากพ่อแม่จะเป็นที่รักของลูกแล้วจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่น่ารักของคนรอบข้างอีกด้วย

แม่อารมณ์เสีย
คุณแม่ปอารมณ์เสีย

5. อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย

การเลี้ยงลูกนั้นต้องมีความอดทนที่สูงมาก การแสดงอาการหุดหงิด หรือโกรธลูกเมื่อทำไม่ได้ดั่งใจของคุณทำให้ลูกได้ซึมซับการใช้ความรุนแรงไปในตัว ดังนั้นเมื่อใดที่พ่อแม่รู้สึกอดทนไม่ไหวก็ควรไปสงบสติอารมณ์ก่อน และค่อยมาคุยกับลูก บางครั้งคุณต้องมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามวัยของเด็ก ทำให้คุณอาจจะแอบอมยิ้มในพฤติกรรมความไร้เดียงสาของลูกไปเลยก็ได้

6. ติดการพนัน

พ่อแม่ที่ติดการพนันนั้นทำให้เกิดผลเสียตามมาหลายเรื่อง ทั้งเรื่องเงิน และเวลาในการดูแลลูกของ อีกทั้งยังทำให้ลูกไม่เคารพพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่หลงอยู่กับอบายมุขจนละเลยเวลาและความสัมพันธ์ที่จะอยู่กับลูกและครอบครัว ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อีกทั้งลูกก็จะเอาตัวอย่างการเล่นการพนันของพ่อแม่ก็อาจจะเอาเป็นแบบอย่าง

ดังนั้นก่อนที่พ่อแม่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปควรตระหนักถึงผลที่ตามมา เพื่อจะไม่ได้เจอกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายต่อตัวลูกของท่านได้ พ่อแม่จึงต้องอดทน ปรับตัวสำหรับการกระทำต่างๆ ของพ่อแม่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ลูกน้อยของเรานั้นเอง ผู้อ่านคงจะเห็นตัวอย่างของนิสัยที่ทำให้ลูกของคุณไม่รักแล้ว ยังจะเอาเป็นแบบอย่างอีก ถ้าคุณอยากให้ลูกน้อยของคุณเป็นเด็กที่ดี และรักคุณสามารถเริ่มได้จากตัวคุณ ดังคำพูดที่ว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน”