รู้หรือไม่ว่านิสัยเสียของพ่อแม่นั้นจะส่งผลให้ลูกเสียนิสัยเช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกๆ ของท่านมักจะเลียนแบบการกระทำจากตัวอย่างของพฤติกรรมพ่อแม่ ทั้งนี้ปัจจุบันสังคมของเราเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจ และอบายมุขมากมาย ทำให้พ่อแม่หลายคนขาดสติ และความยับยั้งชั่งใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ไม่ดีอันจะเชื่อมโยงไปยังการเลี้ยงดูลูกๆ เพราะเนื่องจากลูกๆ เห็นพ่อแม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น จึงมองว่าเป็นเรื่องปกติ และทำตามพฤติกรรมแย่ๆ เหล่านั้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรจะรู้ตัวก่อนดีกว่าว่าพฤติกรรมไม่ดีของเรามีอะไรบ้างที่ควรขจัดทิ้งสำหรับพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ และเป็นตัวบ่อนทำลายชีวิตของลูกน้อยเมื่อโตขึ้นได้

10 นิสัยเสียของพ่อแม่ ทำให้ลูกเสียนิสัย

1. ชอบใช้ความรุนแรง

การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวไม่ได้แก้ปัญหาแต่อย่างใด โดยส่วนใหญ่เราจะใช้ความรุนแรงเพื่อต้องการหยุดสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่อยู่ตรงหน้า ได้มีงานวิจัยสรุปว่าความจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงนั้นเป็นเพราะในยุคดึกดำบรรพ์ มนุษย์ต้องทำไปเพื่อความอยู่รอด แต่ปัจจุบันเราไม่ใช่นักล่า และไม่ใช่ผู้ถูกล่าอีกต่อไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงอีกต่อไป

ทะเลอะ
ความรุนแรงที่เราใช้ภายในครอบครัว ย่อมส่งผลถึงเด็กด้วย

2. ไม่มีวินัยในตัวเอง

ทุกคนต่างก็มีนิสัยเสียอยู่ไม่มากก็น้อย อย่างเช่น การไม่ตรงต่อเวลา ความไม่มีระเบียบ ความขี้เกียจ ซึ่งนิสัยเหล่านี้จะเป็นตัวบ่อนทำลายเรา โดยหากเรายังหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเสมอว่า “เราเลิกนิสัยนั้นไม่ได้” จะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำไปเรื่อยๆ ดังนั้นเราควรหาข้อเสียของเราให้เจอและรีบแก้ไขปรับปรุง เพื่อไม่ให้ติดไปเป็นนิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้เลย

3. ชอบนินทา

มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม การนินทานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนมนุษย์ แต่การนินทานี้เป็นการสร้างความเป็นหมู่คณะในทางที่ผิด โดนการนินทาเป็นการทำร้ายผู้อื่นทางอ้อม เพียงแค่คุณเปลี่ยนนิสัยชอบนินทาของด้วยการแยกตัวออกมากลุ่มดังกล่าว

นินทา
การนินทาทำให้ผู้ที่พูดรู้สึกสนุก แต่ฝ่ายที่ถูกนินทาจะรู้สึกแย่อย่างที่ผู้นินทาคาดไม่ถุง

4. ข่มเหงรังแกผู้อื่น

คุณพ่อคุณแม่อาจกลั่นแกล้งบุคคลอื่นทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว เพราะคิดว่าบุคคลนั้นสมควรได้รับการกระทำเช่นนี้ ซึ่งการข่มเหงรังแกคนอื่นเป็นการทำลายทั้งตัวเราเองและผู้ถูกกระทำด้วย และลูกน้อยของเราด้วย

5. ศัลยกรรมตกแต่ง

เมื่อมีความไม่มั่นใจในตัวเองบวกกับค่านิยมเรื่องความสวยงามในสังคม ทำให้คุณพ่อคุณแม่บางคนเกิดความไม่มั่นใจจนต้องไปทำหน้าให้ตึง เสริมจมูก มารู้ตัวอีกทีใบหน้าเรากฅ็เปลี่ยนไปเสียแล้ว สิ่งสำคัญคือควรรักตัวเองในแบบที่คุณเป็น รักสวยรักงามแต่พอดี อีกทั้งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ลูกของคุณไม่มีความมั่นใจ และไม่รักตัวเองอีกด้วย

ศัลยกรรม
คนที่ไม่มั่นใจในตนเองมักจะปรึกษาแพทย์เพื่อทำศัลยกรรม

6. ขี้ขโมย

การขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่บางครั้งการบางคนก็ต้องขโมยเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด ยังมีคนอีกจำนวนมากขโมยเพื่อความบันเทิงทางใจและเมื่อสบโอกาส ซึ่งการขโมยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกประเทศ อีกทั้งยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกด้วย นิสัยขี้ขโมยนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูกน้อยของคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะลูกของคุณอาจจะคิดว่าการลักขโมยเป็นเรื่องที่ไม่ผิด และทำตามทั้งๆ ที่ไม่รู้

7. ประพฤติผิดในกาม

อย่างที่ทราบการดีว่าการประพฤติผิดในกามเป็นเรื่องที่ไม่ดี พ่อแม่จึงไม่ควรผิดลูกผิดผัวเมียคนอื่น แต่ปัจจุบันเมื่อพ่อแม่บางคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขหรือพบว่าเราเข้ากันไม่ได้ คุณก็จะเอนเอียงง่ายในการหันไปสนใจคนอื่น แล้วสุดท้ายคุณก็ทำให้คนรักเจ็บปวด จากนั้นตัวเราเองก็เสียใจและเจ็บปวดไม่แพ้กัน ความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่สร้างมาจึงทะลายลง ทำให้เกิดครอบครัวแตกแยกเป็นผลให้ลูกของคุณกลายเป็นปัญหาของสังคม

8. ชอบโกหก

คนเราคิดจะโกหกด้วยเหตุผลมากมาย บางครั้งเราพูดโกหกเพื่อปกป้องใครบางคน แต่ก็มีหลายๆ ครั้งที่เราโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดี คุณพ่อคุณแม่มักมีแนวโน้มที่จะโกหกคำโตมากขึ้น และยิ่งโกหกบ่อยเท่าไหร่ ก็จะยิ่งชินกับมันเท่านั้น และมันจะทำให้เรากลายเป็นคนขี้โกหกไปในที่สุด

9. เล่นการพนัน

การพนันคืออบายมุขที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง มีหลายๆ คนที่เล่นการพนันจนกลายเป็นสิ่งเสพติด ทำให้สูญเสียทั้งเวลา และเงินทอง อีกการพนันจะส่งผลทำให้เรากลายเป็นขโมยเพื่อหาเงินมาเล่นการพนัน หรือใช้หนี้การพนันนั้นเอง

การพนัน
การพนัน ทำให้หลายๆ คนหมดเนื้อหมดตัว และทำให้เสียอนาคตไปเลย

10. เครียดเกินไป

ปัจจุบันชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความเครียด หากเราเครียดโดยไม่รู้วิธีจัดการกับมัน จะส่งผลกระทบต่อเราเองและคนรอบข้าง รวมไปถึงลูกน้อยของคุณด้วย เพราะยังมีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่มีสุขภาพจิตดี โดยมีเคล็ดลับ คือ รู้จักบริหารเวลาที่ดีและสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีนั่นเอง

เนื่องด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้คิดมากกว่าเด็กๆ จึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของท่าน ดังคำพูดที่ว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” ซึ่ง 10 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนิสัยเสียที่พ่อแม่และผู้ใหญ่ทั่วไปมักทำกันบ่อยๆ จนเคยชิน ซึ่งหากถ้าเราได้รู้แล้วขอให้หันมาปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ละเว้นนิสัยเสีย 10 ข้อนี้ได้ นับว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่ลูกหลานของเรานั่นเอง